czwartek, 18 grudnia 2014

Nowy rekord GP pary Valegro/Dujardin

Szybkie porównanie najważniejszych różnic Grand Prix 2013/14:
zatrzymanie nieruchomość i ruszenie - 0,2 pkt na korzyść
kłus wyciągnięty - 1,1 pkt na korzyść
ciąg w prawo - 0,3 pkt na niekorzyść
ciąg w lewo - 0,2 pkt na korzyść
cofanie - 0,1 pkt na korzyść
kłus wyciągnięty - 0,3 na korzyść
pasaż - 0,1 na korzyść
piaf - 0,1 pkt na korzyść
przejścia - 0,6 na korzyść
pasaż - 0,2 na niekorzyść
stęp wyciągnięty - 0,2 na niekorzyść
stęp zebrany - 0,2 na korzyść
przejście pasaż - 0,1 na korzyść
pasaż - 0 pkt
piaf - 0,1 na niekorzyść
przejścia - 0,4 na korzyść
pasaż - 0,2 na korzyść
zagalopowanie - 4,4 na korzyść
zmiany co 2 - 1 pkt na korzyść
wyciągnięty - 0,4 na korzyść
ziczac - 0,2 na korzyść
zmiany co tempo 0,1 pkt na korzyść
piruet lewo- 0,3 na niekorzyść
zmiana - 0,6 na korzyść
piruet prawo - 0,2 na niekorzyść
wyciągnięty - 0,4 na korzyść
pasaż - to samo
piaf - to samo
przejścia - 0,2 na niekorzyść
pasaż - 0,4 na niekorzyść
chody - 0,2 na korzyść
impuls - 0,4 na korzyść
posłuszeństwo - 1 pkt na korzyść
postawa jeźdźca - 0,5 na korzyść

Podsumujmy:
1. Valegro poprawił kłus wyciągnięty i galop wyciągnięty
2. Pasaż, piaf i przejścia w średniej prawie nie uległy zmianie
3. Valegro uniknął błędu w zagalopowaniu
4. Valegro pogorszył piruety ale polepszył zmiany
5. Dujardin poprawiła sposób jazdy

Wszystkie powyższe spostrzeżenia są w granicach błędu statystycznego i poniżej błędu sędziowania więc tak co do zasady ... nic się nie stało. Przejechał identycznie, uniknął jednego błędu i byli inni sędziowie pod dużą presją. Dlatego trzeba wdrożyć zmiany w sędziowaniu bo inaczej za rok para Dujardin / Valegro jadąc tak samo zrobi 105% ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz