wtorek, 29 września 2015

Nowe przepisy w ujeżdżeniu

Już są! Gorące, pachnące nowością, oczekiwane od 6 miesięcy, zapowiadane jako rewolucja, ... Ale czy na pewno nowe?

Przepisy są w 90% jeśli nie większej części kopią poprzednich przepisów. Tyle, że zmieniono czcionkę, marginesy, tu i ówdzie wprowadzono zmiany. Czyli zapowiadanej rewolucji nie ma.

Autor nowej wersji popełnij jednak szereg błędów.

A. Utrzymano numerację artykułów, niestety autor chyba nie wiedział dlaczego artykuły są numerowane od 401. Ano chodziło o zachowanie spójności z przepisami FEI. Nowe przepisy nie zachowują tej spójności, więc nie ma sensu ich numeracji od 401. Ot autor uznał, że wie lepiej niż FEI ...

B. Autor chciał uporządkować przepisy jednak nie pozbył się wielu historycznych naleciałości, np utrzymane zostały definicje chodów, które są niezgodne z definicjami FEI, o czym już pisałem.

C. Autor wprowadził do przepisów dyscypliny elementy przepisów dot. rozgrywania zawodów, norm do KN, kwalifikacji do zawodów międzynarodowych, norm na klasy sportowe. Jest to wyraz dylentanctwa i niezrozumienia zasad budowania ładu prawnego sportu w Polsce i Europie, czy istniejącego ładu prawnego PZJ. Należy te fragmenty usunąć gdyż ich miejsce jest we właściwych i istniejących dokumentach PZJ.

D. Mistrzostwa Polski - autor wprowadził wymóg uzyskania minimum na zawodach ogólnopolskich, co nie ma w warunkach krajowych żadnego uzasadniania, jednocześnie dopuszczając uzyskiwanie kwalifikacji do zawodów międzynarodowych na zawodach regionalnych w Niemczech! Co więcej, utrzymano na MP Inter II i nie wprowadzono GPS, jak na zawodach międzynarodowych. Brak logiki, konsekwencji i zrozumienia konsekwencji postępowania.

E. Wprowadzono:
- podział CDN na kategorie co można uznać za dziwactwo, nie ma znaczenia dla rozwoju dyscypliny, o czym pisałem;
- zalecenia typu - zaleca się nagradzanie każdego konkursu - o co chodzi? może napiszmy zaleca się jeżdżenie na minimum 75%?

F. Pojawił się zapis: "W przypadku rozgrywania konkursów dla młodych koni, należy je rozgrywać i sędziować zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Młodych Koni." Autor powinien przeczytać ten Regulamin zanim się do niego odwoła. Zawody dla młodych koni rozgrywa się zgodnie z przepisami i programami ich dotyczącymi.

G. Przepisy te muszą przed wejściem w życie być dostosowane do zmian przepisów FEI na 2016 czyli na dzisiaj nie można ich uchwalać.

H. Wprowadzono do przepisów dyscypliny ujeżdżenia menadżera i komisję. Jest to wyraz skrajnej niekompetencji. Przepisy dyscypliny są przepisami sportowymi a nie administracyjnymi! Co więcej, przypisano komisji ujeżdżenia zadania sprzeczne z kodeksem pracy, naruszające całościowy ład prawny PZJ i szereg istniejących przepisów, ich dostosowanie nie jest możliwe ponieważ inne przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin. Po prostu niekompetencja ...

I. Wprowadzono do przepisów dyscypliny kodeks sędziów ujezdżenia, co stoi w sprzeczności z przepisami o sędziach, w wielu miejscach kodeks przepisy o sędziach narusza (Pomimo tego jestem za niektórymi zapisami Kodeksu!). Warto podkreślić, że na mocy tego kodeksu sędziowie ujeżdżenia będą sędziować za darmo ponieważ "nie mogą czerpać korzyści finansowych ze strony ... organizatorów".

Podsumowując, Zarząd powinien odesłać dokument do autorów, żeby przygotowali wersję, która będzie nadawała się do analizy, oceny, uchwalenia i wdrożenia.

Czyli:
1. Wprowadzenie sygnatury dokumentu, wersjonowania, autorów, etc.
2. Wprowadzenie odwołania do teksów wykorzystanych do przygotowania (prawa autorskie!) 
3. Usunięcie wszelkich niedoskonałości i zmian, na które Zarząd wie, że się nie zgodzi.
4. Wyłączenie z przepisów dyscypliny wszelkich elementów dot. administracji, rankingów, organizacji zawodów, ... jak w innych dyscyplinach, ponieważ utrzymanie spójności z przepisami zależnymi nie jest możliwe.
5. Sugeruję utrzymanie całkowitej zbieżności z układem przepisów FEI 2015.
6. Wprowadzenie oznaczeń które elementy przepisów uległy zmianie lub są nowe wobec aktualnie obowiązujących.
7. Przygotowanie materiałów dla sędziów i zawodników aby mogli się przygotować za wczasu do nowego sezonu.
8. Wstrzymanie się z uchwalaniem przepisów do opublikowania przepisów FEI 2016 aby od razu wprowadzić zmiany do przepisów PZJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz