poniedziałek, 5 października 2015

Gorąca zima w PZJ?

Od 22 września weszła w życie nowela Ustawy o sporcie. Do najważniejszych zmian należy doprecyzowanie zapisów dot. zakazu działalności konkurencyjnej członków zarządu związku.

Co oznacza to dla PZJ?

Na dzień dzisiejszy w Zarządzie mamy co najmniej dwie osoby, co do których należy rozważyć, czy nie wypełniają odpowiednich kryteriów zakazanej działalności: wiceprezes H. Święcicki oraz Prezes M.Szubski. Jak wydaje się, działalność Prezesa Szubskiego nie pozostaje w bezpośrednim konflikcie interesów – ośrodek nie organizuje eventów sportowych w dyscyplinach olimpijskich. Wiceprezes H.Święcicki jest jednak beneficjentem środków publicznych, których dysponentem jest PZJ. Zgodnie z interpretacją MSiT, po zakończeniu kadencji tego Zarządu PZJ H.Święcicki nie będzie mógł zostać wybrany do Zarządu nowej kadencji chyba, że w ciągu 30 dni skutecznie (!) pozbędzie się udziałów w spółkach osobowych i/lub kapitałowych, lub zaprzestanie działalności konkurencyjnej.

Jeśli komisja statutowa i/lub Rada doprowadzą do wymaganego uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu dedykowanego Zjazdu statutowego, możemy mieć do czynienia ze zmianami w składzie Zarządu. Wobec:
- ew. konieczności wynikającej z Ustawy o sporcie wymiany Wiceprezesa H.Święcickiego,
- ograniczeń w pracy na rzecz PZJ z powodów osobistych Członka Zarządu N.Kasztelana,
- narastającego niezadowolenia środowiska wynikającego ze zwalniania doświadczonych pracowników biura PZJ i jednoczesnego zatrudnienia Członka Zarządu W.Jachymka,
może nastąpić rewolucja i rekonstrukcja Zarządu.


Na scenariusz ten nakładają się wybory parlamentarne oraz zmiany w MSiT. Zima w PZJ może być zatem gorąca ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz