poniedziałek, 11 lipca 2016

O nowej wersji propozycji statutu PZJ

W wersji tej niewiele się zmieniło zatem wiele uwag do poprzednich wersji nadal jest aktualnych. Chciałem zwrócić tylko uwagę na następująca kwestię - zapis:11) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zjazdu przez delegatów oraz członków władz Związku, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku oraz organów dyscyplinarnych; jest niezgodny z prawem, najwyższą władzą związku jest Walny Zjazd. Oczywiście, nie dotyczy ta uwaga spraw dyscyplinarnych ... Ale zapis jest nieważny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz