wtorek, 10 kwietnia 2018

O kwalifikacjach do startów międzynarodowych ...

W ostatnich tygodniach rozgorzała dyskusja o tym, kto może startować w zawodach międzynarodowych oraz jakie uprawnienia są konieczne. W wypadku ujeżdżenia jest to regulowane następującymi dokumentami:


Przepisy ogólne PZJ

REGULAMIN powoływania par jeździec/koń do udziału w zawodach międzynarodowych …

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR – ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ …

Uchwała nr U/1274/13/Z/2017

2014

2014

2015

2017

 

I tak …

Przepisy ogólne mówią, iż zarówno zawodnik jak i koń muszą zdobywać właściwie uprawnienia w poszczególnych dyscyplinach. Jednocześnie przepisy mówią o kwalifikacyjnych normach dla zawodów, które mają być regulowane odrębnymi przpisami PZJ. I tak uprawnienia wymagane do zawodów międzynarodowych to klasa II zawodnika a koń w ujeżdżeniu nie zdobywa uprawnień. Natomiast pary koń / zawodnik zdobywają normy kwalifikacyjne na zawody krajowe zgodnie z Regulaminami.I tak Regulamin powoływania par jeździec/koń do udziału w zawodach międzynarodowych (…) z 2014 roku definiuje zasady 1. powoływania par do Kadry Narodowej, 2. Reprezentacji Narodowej I 3. udziału w zawodach międzynarodowych. Są to trzy odrębne procesy. Można startować na zawodach miedzynarodowych nie będąc w KN/RN – wtedy się startuje bez orzełka na piersi … I tak dla zawodnika, który chce startować w zawodach miedzynarodowych zdefiniowano dwa wymogi:

7. Prawo startu w zawodach międzynarodowych innej rangi niż mistrzowskie mają zawodnicy, którzy mają udokumentowany start kwalifikacyjny w bieżącym roku nazawodach regionalnych lub wyższych w jednym z programów obowiązkowychrozgrywanych na tychże zawodach międzynarodowych z wynikiem na poziomiekwalifikującym do kadry B odpowiedniej kategorii wiekowej.

8. Zgłoszenia zawodników na wszystkie zawody międzynarodowe są dokonywane przez biuro PZJ, po zgłoszeniu i zatwierdzeniu startu przez Menadżera dyscypliny.

 

W 2015 wszedł w życie bardzo szczegółowy Regulamin powoływania par do KN (…) który precyzyjnie zdefiniował normy kwalifikacyjne do KN A / B dla poszczegółnych grup wiekowych. Znosi on swoimi postanowieniami zasady Regulaminu z 2014 w zakresie: powoływania zawodników do Kadry Narodowej seniorów, modych jeźdźców, juniorów, jeźdźców na kucach i dzieci ... Jak wynika z tego zapisu, przepisy pkt. 7 i 8 pozostają niezmienione!

Na bazie powyższych regulaminów para, która ma wystartować na zawodach międzynarodowych musi wypełnić następujące wymogi:

  1. Zawodnik musi mieć uprawnienia – czyli klasę II – np 3 x przejechać PSG na 62% na zawodach ogólnopolskich
  2. Para musi mieć kwalifikację – czyli co najmniej jeden start w PSG na 64% na tzw. regionalkach lub zawodach ogólnopolskich
  3. Zawodnik musi uzyskać zgodę  manadżera dyscypliny

 

W 2017 roku pojawiła się Uchwała nr U/1274/13/Z/2017 z dnia 13.06.2017r.:

Zarząd PZJ na wniosek Dyrektora Sportowego przyjął uchwałę o następującym brzmieniu: Zawodnicy mają prawo startu w zawodach międzynarodowych w Polsce i zagranicą (nie współfinansowanych przez PZJ) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami sportowymi, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody trenera KN lub Przewodniczącego Komisji Dyscypliny, za wyjątkiem konkurencji WKKW, w której obowiązują tzw. kwalifikacje wsteczne. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli start zawodnika koliduje ze startami Kadry Narodowej, Dyrektor Sportowy PZJ może odmówić zgłoszenia zawodnika do konkretnych zawodów. Każdorazowo na prośbę trenerów KN Dyrektor Sportowy PZJ ma obowiązek udzielić informacji nt. dokonanych zgłoszeń”

Czyli co zarząd PZJ zmienił swoją uchwałą? Ano tylko to, że Dyrektor Sportowy sam sprawdza czy para może jechać i sam ją zgłasza. Nie musi już wypełniać wymogu Regulaminu z 2014 pkt.8 I pytać menadżera. Punkt 7 tegoż Regulaminu dot. kwalifikacji dalej obowiązuje!

To, że w uchwale nie ma mowy o kwalifikacjach nie zmienia niczego. Nie ma też nic o licencjach, nie ma nic o badaniach sportowych, ubiorze, doping, zdrowiu, … to są odrębne przepisy. Brak o nich wzmianki nie likwiduje tych wymogów. Kwalifikacje są dalej wymagane!

Oczywiście w przepisach tych są też nieścisłość dotyczące:

  • Kwalifikacji do pierwszego międzynarodowego startu czy konieczności kwalifikacji co roku – oczywiście, taka kwalifikacja jest wymagana tylko przed pierwszym startem, takie stanowisko prezentowało PZJ od 2014 roku …
  • Kwalifikacji do startów w konkursach dla młodych koni – nie mamy ani KN młodych koni ani norm kwalifikacyjnych …

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz