wtorek, 1 grudnia 2015

O blamażu komisji statutowej PZJ


Na stronie PZJ.pl opublikowany został komunikat komisji statutowej dot. uzasadnienia odstąpienia od zmian lub ich przyjęciu w proponowanej wersji Statutu Związku. Poniżej kilka komentarzy do wyników pracy komisji. Podsumowując komisja najwyraźniej nie odrobiła zadania domowego - w wielu miejscach komisja zajmuje stanowisko niczym nie poparte, sprzeczne choćby z praktyką stosowaną i usankcjonowaną statutami innych bardziej dojrzałych związków sportowych. I tak:
1.      Komisja wyjaśnia , że wojewódzkie związki jeździeckie są osobnymi podmiotami i samodzielnie ustalają sposób wyłaniania delegatów na swój zajazd , swoich władz i jednego delegata na walny zjazd PZJ .
a.       Delegaci są elementem ustroju Związku i od strony prawnej nic nie stoi na przeszkodzie w ustaleniu statutowym sposobu wybierania delegatów przez WZJ
b.      Statuty wielu związków sportowych ustalają sposób i tryb wyboru, kryteria, atrybuty delegatów WZJ co stoi w sprzeczności z konstatacją komisji ...
2.      Komisja się widzi możliwości narzucenia limitów delegatów z poszczególnych grup ( zawodnicy, sędziowie, gospodarze toru itp. ) . Nie można tego skoordynować w skali krajowej  Uznaliśmy zatem, że delegaci na  swoich okręgowych zajazdach są w tej sprawie niezależni . Zasady wyborów delegatów na zjazd PZJ muszą być identyczne we wszystkich WZJ .”
a.       Statuty wielu związków ustalają sposób i tryb wyboru, kryteria oraz atrybuty delegatów klubów, grup branżowych, etc. co stoi w sprzeczności z konstatacją komisji ...
b.      Uznaliśmy zatem, że delegaci na  swoich okręgowych zajazdach są w tej sprawie niezależni” - o co chodzi? Delegaci są niezależni w sprawie wybrania samych siebie?
c.       „Zasady wyborów delegatów na zjazd PZJ muszą być identyczne we wszystkich WZJ” – przecież ten punkt dotyczy wyboru nie w WZJ ale z grup branżowych ... To jakiś absurd ...
3.      Komisja nie widzi też możliwości wprowadzenia do statutu zapisu o wyborach na konkretne stanowisko w zarządzie bo musiałoby się to wiązać z określeniem w statucie określonego ilościowo i funkcyjnie składu zarządu . W naszej opinii możliwe jest umieszczenie takiego rozwiązania w ordynacji wyborczej zatwierdzanej przez delegatów na zjeździe wyborczym.
a.       Komisja nie widzi możliwości wprowadzenia do statutu ponieważ musiałaby określić w statucie? Nie możemy wpisać bo musielibyśmy wpisać? O co chodzi? Czy ktoś chce nas potraktować jak idiotów?
b.      Statuty wielu związków ustalają skład ilościowy i jakościowy zarządu związku, nadają nazwy członkom zarządu i przypisują im odpowiedzialność –czy PZJ jest jakimś innym bytem, i z tego powodu nie może być jak inny związek?
c.       Wpisanie do ordynacji a nie do statutu nie ma w sobie żadnej różnicy z punktu widzenia skuteczności i złożoności – jeśli Zjazd wybierze kogoś na członka zarządu ds. sportowych jest to tożsame z wpisaniem tego do statutu – czyli o co chodzi? O odwlekanie?
4.      Komisja  uznała za zasadne rozszerzenie liczby członków zarządu do maksymalnie 7 osób.”
a.       Zarząd wiekszy ale dalej bez określenia kto za co odpowiada?
5.      „Komisja przeredaguje część dotyczącą rzecznika i sądu dyscyplinarnego w związku z wprowadzeniem możliwości odwołań do sądu przy PKOL. Wprowadzi też ograniczenie co do długości zawieszenia zawodnika/innej osoby
a.       A co z nadzorem nad rzecznikiem? Czy będzie w końcu nadzór sądu nad kompletnie bezkarnym do tej pory rzecznikiem?
b.      W statutach innych związków jasno się wskazuje dwuinstancyjność i nadzór II instancji nad organami dyscyplinarnymi I instancji ...
Komisja nie odniosła się w ogóle do podstawowych zastrzeżeń merytorycznych zapisów np dot. znaczenia licencji w statucie, różnic w zgłaszaniu kandydatów na prezesa i członków zarządu, o kompetencjach merytorycznych osób kandydujących do komisji rewizyjnej, liczby kadencji innych organów PZJ, i najważniejszego dot. wykreślenia wojewódzkich związków i odniesienia się do podziału administracyjnego kraju.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz