czwartek, 27 października 2016

Nierząd czyli wezwanie zarządu PZJ do udzielenia wyjaśnień w MSiT

Jak już opisywałem i jak opisał to M.Szewczyk, zarząd PZJ chwyta się wszystkich możliwych sposobów aby przedłużyć agonię. Szczególnie od dołączenia do zarządu M.Podpory obserwujemy działania, które trudno nazwać inaczej jak 'wolną amerykanką':


1. zarząd nie publikuje protokołów posiedzeń zarządu, a wręcz podjął uchwałę o utajnieniu uchwał zarządu
2. zarząd zajmuje się sprawami błachymi i spoza głównego nurtu spraw przyależnych związkowi sportowemu np. starością koni sportowych, nie mając czasu na sport
3. zarząd podejmuje działania nawet niezgodne z prawem aby tylko móc odtrąbić jakiekolwiek sukcesy, np przywłaszcza PZJtowi własność intelektualną (chodzi o system szkolenia)'
4. zarząd chce przenieść biuro z Warszawy aby w zupełności odciąć środowisko od tego, co dzieje się w związku
5. zarząd naruszył prawo i nie uchwalił odpowiednich sprawozdań, ponieważ i uchwalenie kończy jego kadencję
6. zarząd przemilczał i utajnił wyniki kontroli MSiT
7. zarząd nabrał wody w usta w sprawie drugiego roku z rzędu kiedy to PZJ zwraca środki do MSiT
8. zarząd łamie statut i prawo nie zwołując walnego zjazdu, naraził PZJ na poważne kłopoty


O co chodzi ze zjazdem?
Ano o to, że zgodnie z prawem kadencja kończy się po uchwaleniu sprawozdań lub po 4 latach od wybrania zarządu. a to następi już w listopadzie!


Zgodnie ze statutem zjazd wyborczy należy ogłosić (termin i miejsce) na 30 dni przed. Zatem zarząd PZJ już uchybił temu terminowi. Co to oznacza?


Ano oznacza działanie związku bez prawnie działającego zarządu. Wobec takiej sytuacji bez precedensu MSiT wezwało zarząd PZJ do złożenia stosownych wyjaśnień. I o tym zarząd także milczy. Dlaczego? Ponieważ zarząd myślał, że przekonawszy prezesów WZJtów, ktorzy nie mają bladego pojęcia o prawie, sprawa przyschnie i ujdzie jak zawsze bez reprekusji. A tu masz babo placek. Teraz będzie na prędce zwoływany zjazd wyborczy ... w święta? A kto i jak będzie rządził w między czasie? A co jeśli do końca kadencji zarząd nie zwoła zjazdu?
1. zjazd zwołany po upływie kadencji nie będzie legalny a wybrany nowy zarząd nie będzie uznany przez organy rejestrowe i MSiT - trzeba szybko zwołać zjazd!


2. sąd rejestrowy po upływie kadencji z automatu powoła kuratora w PZJ, który będzie miał dwa zadania:
a) zwołać legalny zjazd wyborczy
b) uzdrowić sytuację w PZJ


Zatem jedyna szansa to a) zwołać zjazd prze świętami b) wybrać zarząd, ponieważ jest szansa na to, że sąd przed tym wyborem nie da rady uruchomić procedury i wdrożyć kuratora. No i ważne, żeby w tym okresie nieaktualny zarząd nic nie uchwalał a Sekretarz Generalny siedział na czterech literach i ... nic nie robił.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz