czwartek, 26 lutego 2015

Walny zjazd Delegatów Związku - legalny czy nie?

Dwa dni temu Zarząd PZJ ogłosił swoja uchwałę o zwołaniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczego na dzień 18 maja 2015. W uzasadnieniu czytamy, iż zdaniem Zarządu PZJ Rada Związku " z punktu widzenia formalno-prawnego straciła zdolność do podejmowania jakichkolwiek czynności."

W wywiadzie udzielonym w dniu następnym przez Prezesa Abgarowicza Światu Koni czytamy, że Zarząd korzystał "nie tylko z opinii naszego (PZJ) prawnika, ale również z konsultacji zewnętrznych. Mamy, że tak powiem „twarde” opinie specjalistów z Senatu i Kancelarii Prezydenta."

Ponieważ mam doświadczenie w tego typu sytuacjach w stowarzyszeniach i fundacjach, zwróciłem się do Zarządu PZJ z zapytaniem, prośbą o wyjaśnienie, a także przedstawiłem orzeczenie Sądu Najwyższego, które jasno wskazuje, że stanowisko Zarządu PZJ jest błędne.

W odpowiedzi uzyskałem informację, że wywiad jest nieautoryzowany, że Zarząd nie posiada jeszcze opinii specjalistów Kancelarii Prezydenta czy Senatu, stanowisko prawnika PZJ jest w przygotowaniu. Zarząd jest jedynie w posiadaniu opinii prawnej, moim zdaniem wadliwej, przygotowanej przez mało znaną kancelarię radcowską, która nie wiadomo dla kogo została przygotowana. 

Nie wnikając w wyższość (lub jej brak) prawnika Kancelarii Prezydenta czy Senatu, który nie zajmuje się wew. sprawami NGO'sów z domysłu (!), widać, że działania Zarządu PZJ są podyktowane potrzebą chwili, a uzasadnienie jest raczej dorabiane później. 

Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój sytuacji!

1 komentarz:

  1. Odnosząc się do zwołania zjazdu sprawozdawczo wyborczego na dzień 18.05.2015r ,zwołanie takiego zjazdu jest niezgodne ze statutem .Natomiast zwołanie zjazdu sprawozdawczego bez uczestnictwa Rady Związku jest niemożliwe , brak oceny bilansu wykonanego przez Audytora którego prawo ma wyznaczyć jedynie Rada Związku i to Rada przedstawia audyt na Walnym
    Właściwie zwołanie zjazdu niezgodnie ze Statutem powinno odbyć się na prywatny koszt członków zarządu związku
    Zbigniew Kamzelski gkj@op.pl

    OdpowiedzUsuń