poniedziałek, 29 lutego 2016

Czyżby braki merytoryczne po stronie zarządu PZJ?

W niedziele na terenie Cavaliady odbyło się spotkanie Zarządu z zawodnikami. Zarząd, w postaci pana Jachymka, poinformował m.in, że nie ma komisji ujeżdżenia, ponieważ nie wymaga tego statut.

Szanowny Panie,

1. Statut nic nie mówi o menadżerach, a ich powołano, nie mówi także o komisji wkkw czy skoków; o ile się nie mylę, a je powołano

2. Jedyne za co odpowiada na podstawie przepisów ogólnych menadżer, to współudział w konsultacji interpretacji przepisów i weryfikację propozycji zawodów. Na mocy odrębnych przepisów odpowiada także za weryfikację spełniania norm przez zawodników wysyłanych na zawody międzynarodowe oraz KN. Ew. na mocy umowy o pracę może odpowiadać za inne sprawy, jednak nie te zarezerwowane dla komisji.

3. Porządek prawny PZJ reguluje dokument -  Przepisy Ogólne PZJ, przepisy te wskazują, że za sprawy przepisów sportowych odpowiadają komisje sportowe.

4. Statut wskazuje, że Zarząd odpowiada za powoływanie komisji i ich przewodniczących oraz regulaminów, jeśli Zarząd powołał przewodniczącego komisji (menadżera, chociaż przepisy tego nie normują w ten sposób) to powinien powołać komisje, która z natury rzeczy jest ciałem kolegialnym i zgodnie z prawem musi liczyć co najmniej 2 osoby.

Aktualnie trwa debata na temat przepisów. Nie ma komisji, która za tę debatę odpowiada. Czemu?

Podsumowując - z przepisów wynika, że:
a) komisja jest konieczna
b) powołuję ją zarząd
c) zarząd uchwala regulamin komisji
d) wszelkie decyzje w swoim zakresie podejmuje komisja a menedżer tylko je wykonuje
e) należy doprecyzować co obejmie zakres obowiązków komisji a co menadżera

Zatem czekamy na komisję i stosowne regulaminy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz