poniedziałek, 6 czerwca 2016

Oparów absurdu ciąg dalszy

Kilka słów podsumowania manipulacji i dezinformacji:


A. Wiceprezes Jachymek
Ponieważ opiniia publiczna wytknęła zarządowi niekompetencję w sprawie nieznajomości statutu PZJ i bezprawnego wyboru pana Jachymka na PO prezesa PZJ, w trybie natychmiastowym pojawiła się informacja, iż pan Jachymek pomiędzy ostatnim posiedzeniem zarządu 22 kwietnia a zjazdem w sposób magiczny i nieudokumentowany został wiceprezesem. Tyle, że w dokumentach rejestrowych, na stronie PZJ i w sprawozdaniach zarządu jest on tylko członkiem zarządu i takim niestety musi pozostać ponieważ zarząd nie może obradować przed wyborem PO prezesa - taki mały kruczek prawny :)


B. Sprawozdanie Rady PZJ i absolutorium dla zarządu
W ustach notabli PZJ pojawił się zarzut, że Rada nie przygotowała opinii dot. sprawozdania oraz wniosku o udzielenie lub nie absolutorium. Otóż stały na przeszkodzie tego trzy sprawy:
1. Rada ma przedstawić ww. wnioski na zjeździe sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym a nie nadzwyczajnym
2. zarząd ustalił porządek zjazdu bez wystąpienia Rady, a zgodnie z opinią zarządu i MSiT nie można modyfikować porządku obrad zjazdu nadzwyczajnego
3. zarząd PZJ robił wszystko aby Rada nie mogła sę ustosunkować do sprawozdania finansowego i przekazał bilans na kilka dni przed zjazdem


C. Amatorski statut
Komisja statutowa twierdzi, że prawnicy nie mogą napisać statutu PZJ ponieważ ... nie mogą, bo to sprawa polityczna. Rany jak cię mogę ... W liście opublikowanym przez M.Szewczyka czytamy, że jeden z członków przeczytał "4 ustawy i kilka statutów innych związków sportowych, a także wytyczne wielkopolskiej federacji sportowej dotyczące tworzenia statutów klubów sportowych." I to wystarczy żeby czuć się ekspertem i w kilku wersjach sadzić karygodne błędy! A to, że do MSiT wysłali późno i pokazali inną wersję delegatom ... to nie z winy Komisji ... Blamaż i amatorszczyzna!


D. Księgowość jak z garażu (lub hotelu robotniczego)
Od kilku tygodni krąży po internecine opinia biegłego o wynajętym przez PZJ księgowym, a właściwie o jego pracy oraz kompetencjach. Do legend już należą cytaty z wypowiedzi księgowego, którymi obdarzał środowisko cały rok. Nie ma co się pastwić i kopać leżącego. Pozostaje podkreślić, że dostawców się wybiera na podstawie oceny kompetencji i referencji a nie podczas jazdy pociągiem do domu, bo krajanin ...


E. Następny(e) zjazdy
Komunikat pana Jachymka uwłacza godności PZJ i liczy na skrajny brak inteligencji średnio rozgarniętej osoby! Toż to gorsze od dobrej zmiany serwowanej nam naokoło. Pan Jachymek twierdzi, że mamy do wyboru albo dwa zjazdy, jeden latem a drugi jesienią, albo jeden zjazd w październiku. A skąd się wziął jeden zjazd w październiku? Opcja to oczywiście jeden zjazd ale w dowolnym momencie. Może być i powinien być za miesiąc! Pamiętajmy, że:
1. prezesa wybieramy niezwłocznie czyli czekamy na zwołanie zjazdu w ciągu max 14 dni z terminem 30 dni!
2. wszystkie wymogi statutu i przepisów prawa, o których pisałem, trzeba wyczerpać do końca czerwca czemu już i tak uchybiono!
3. zjazd delegatów, którego uchwał zarząd musi przestrzegać, zadecydował w 2015 roku o zjeździe w II kwartale 2016!
4. uchwalenie statutu nie pozwoli na przeprowadzenie wyborów zgodnie z nowym statutem ponieważ MSiT potrzebować będzie pewnie z 30 dni na ustosunkowanie się, potem ew. poprawki, potem KRS - jak nic 3-4 miesiące, zatem nie ma o co kruszyć kopi!


Zarządzie, czas się podporządkować prawu i natychmiast zwoływać zjazd sprawozdawczo-wyborczy nowego zarządu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz