niedziela, 2 sierpnia 2015

O dzisiejszej odezwie i następnej manipulacji Zarządu - nieprawdziwa interpretacja Statutu PZJ

W dniu dizisejszym Zarząd PZJ opublikował śmieszną w swoim wydźwięku odezwę, podsumowaniem której jest zdanie:

"towarzysze, to nie my, to prezes, my głosowaliśmy bo prezes (i wiceprezes) kazał"

Szanowni Członkowie Zarządu PZJ,
Trzeba być idiotą, żeby wierzyć w takie brednie. Ale nie o tym ...

W odezwie czytamy:
"Zgodnie ze statutem w przypadku rezygnacji prezesa zwoływany jest zjazd nadzwyczajny dla wyboru prezesa, po jego zwołaniu natomiast nie ma prawnej możliwości zmiany porządku obrad, w tym zmiany zarządu, a nawet uzupełnienia składu o pojedynczego członka. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 3. statutu „Nadzwyczajny walny zjazd delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany”. Zarząd rozważając możliwość realizacji uchwały Rady Związku dotyczącej zmiany porządku obrad nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów i głosowania w sprawie zmiany zarządu wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki, jako organu nadzoru z wnioskiem o interpretację, z której bezsprzecznie wynika, iż zgodnie z obowiązującym statutem nadzwyczajny zjazd delegatów może się odbyć wyłącznie w już określonym celu, tj. w celu wyboru nowego prezesa."

1. W zakresie zgodności z przepisami prawa dot. przepisów powszechnych a nie tych dot. ustawy o sporcie organem nadzoru jest sąd rejestrowy i sąd powszechny a nie MSiT
2. Nie wierzę, aby Dep. Prawny MSiT napisał choć słowo podobne do listu Zarządu - korespondowałem z pracownikami tegoż departamentu MSiT i wiem, że a) nie zajęliby żadnego stanowiska b) jeśli to zasłoniliby się cytatem przepisu.
3. interpretacja jest wadliwa - otóż:

Zgodnie z doktryną prawa - zapis jest inkluzywny a nie ekskluzywny, jeśli nie zawiera słów takich jak "tylko". Aby było jak pisze zarząd PZJ zapis Statutu PZJ musiałby brzmieć "Nadzwyczajny walny zjazd delegatów obraduje TYLKO nad sprawami, dla których został zwołany".

Zatem zapis: "Nadzwyczajny walny zjazd delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany"  oznacza, że:
a) Zarząd zwołuje Nadzwyczajny walny zjazd delegatów
b) Nadzwyczajny walny zjazd delegatów rozpoczyna obrady i uchwala porządek obrad, w którym z domysłu znajduje się przedmiot wskazany w zaproszeniu na zjazd, i co ciekawe pierwszym elementem obrad może być wniosek o zaprzestanie obrad i głosowanie, które zakończy obrady na temat wskazany w zaproszeniu zarządu
c) Nadzwyczajny walny zjazd delegatów może rozszerzyć porządek obrad o dowolny temat

Zatem jak już pisałem:
1. Na zjeździe ktoś rozsądny musi mieć konkretną i sensowną opinię renomowanego prawnika i ją wszystkim pokazać/przeczytać
2. Delegaci nie mogą ulec manipulacji Zarządu, że nic nie mogą - mogą wszystko, mogą obradować o czym chcą i jak chcą!
3. Jutrzejszy zjazd ma pełnię władzy i możliwość zmiany Zarządu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz