środa, 6 stycznia 2016

O działaniach antykorupcyjnych w PZJ

Jak wszyscy wiemy, od jakiegoś czasu, członek zarządu Wojciech Jachymek został oddelegowany do usprawnienia i nadzoru działania biura Związku. Zarząd in gremium zdecydował, że należy się za to wynagrodzenie. Jednym z pierwszych produktów pracy pana Wojciecha jest opublikowana na początku stycznia 2016 Instrukcja Udzielania Zamówień w PZJ:


Tak! Osoby wtajemniczone w sektor publiczny już to czują po samej nazwie: instrukcja udzielania zamówień ... Ale do rzeczy.

Po przeczytaniu ww. instrukcji mam szereg uwag merytorycznych:
1. procedura jest napisana językiem urzędniczym co może utrudniać pracownikom Związku jej stosowanie
2. instrukcja nie odzwierciedla specyfiki Związku, w tym specyfiki działalności sportowej oraz wymogów rozliczania dotacji MSiT
3. instrukcja posiada poważne luki kontrolne nie wspominając o kwiatkach natury prawnej (czemu się dziwie ponieważ prezes Szubski jest prawnikiem!)

Lista uwag jest gigantyczna, jednak chciałem zwrócić uwagę na kilka najważniejszych spraw:
  • instrukcja nie reguluje kryteriów wyboru trybu zapytania ofertowego lub przetargu ogłaszanego na stronie PZJ
  • nie wiem dlaczego usługi prawnicze, doradztwa podatkowego, szkoleniowe, hotelarskie, zdrowotne mają być udzielane z wolnej ręki
  • instrukcja wskazuje, że osoby prowadzące postępowanie mają być bezstronne i obiektywne, ale nie mówi ani co to oznacza ani kto to może być
  • instrukcja nie reguluje jednego z najbardziej newralgicznych momentów czyli otwarcia ofert (kto, jak i kiedy)
  • instrukcja nie reguluje jednego z najbardziej newralgicznych momentów czyli sposobu (matematyki) oceny pozacenowych aspektów oferty co pozwala na manipulacje wyborem oferty
  • instrukcja nie reguluje procedury weryfikacji zapisów i ryzyk prawnych umów
  • instrukcja nie reguluje na jakiej podstawie i w jakim trybie osoby nie będące pracownikami związku miałyby uczestniczyć w postępowaniach
Co najważniejsze instrukcja w ogóle pomija kluczowe elementy dot. konfliktu interesów, działalności konkurencyjnej, podmiotów powiązanych do pracowników PZJ. Czyli element antykorupcyjny został kompletnie pominięty, ponieważ zapis dot. obiektywizmu i bezstronności nie odnosi się do choćby przewidzianych prawem mechanizmów antykorupcyjnych.

Podsumowując - krok w dobrą stronę, jednak wiele jeszcze pracy trzeba włożyć organizację PZJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz