środa, 4 maja 2016

Druki rejestracyjne PZJ i WZJ

WZJ stosują różne druki rejestracyjno-licencyjne, część z nich przejęła jako wzór druk PZJ.

Szanowny zarządzie związku i zarządy WZJtów!

1. Zgodnie z orzecznictwem i wykładnią związek sportowy nie ma prawa gromadzić i przetwarzać numeru PESEL zarejestrowanych sportowców (uzasadnienie jest proste - datę urodzenia i płeć zna z wniosku, weryfikować PESEL i tak nie może, jest to dana zbędna przez to nieadekwatna do potrzeb). 

2. Niektóre WZJty powołują się w swoich drukach na zgłoszenie do GIODO bazy danych osobowych PZJ, co jest niezgodne z prawem.

3. Niektóre  WZJty nie proszą wnioskodawców o zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie informują o prowadzeniu zarejestrowanego w GIODO zbioru danych osobowych, czym naruszają prawo.

Sugeruję szybko wprowadzić poprawki!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz