wtorek, 3 maja 2016

O nowych przepisach o sędziach

Kolegium sędziów PZJ uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte prace nad dokończeniem aktualizacji i przebudową przepisów o osobach oficjalnych. Kolegium sędziów zwróciło się do środowiska z prośbą o pomysły i inspiracje zmian.

Aby jakakolwiek zmiana miała sens musi mieć cel. Zastanówmy się zatem, jaki jest cel zmian, ponieważ Kolegium sędziów w swoim komunikacie nie wskazało celu swoich działań.

1. Środowisko ujeżdżeniowe narzeka na poziom sędziowania. 
Cel: podniesienie jakości sędziowania na zawodach wszystkich poziomów.

2. Środowisko ujeżdżeniowe wskazuje, że mamy zbyt mało sędziów międzynarodowych.
Cel: wzrost liczby sędziów międzynarodowych, wypromowanie sędziów 5* i sędziów oficjalnych

3. Środowisko ujeżdżeniowe narzeka na stronniczość sędziów i liczne konflikty interesów.
Cel: wprowadzenie jasnych definicji i zasad praktycznych unikania konfliktu interesów

Innych celów nie pamiętam :)

Jak zaadresować powyższe cele:

A. podniesienie jakości sędziowania na zawodach wszystkich poziomów:
a1. wprowadzenie unitarnego programu szkolenia sędziów wszystkich poziomów
a2. wprowadzenie podziału kompetencyjnego sędziów różnych klas, np sędziowie II sędziują zawody regionalne i ogólnopolskie do klasy C włącznie, sędziowie I sędziują zawody regionalne i ogólnopolskie wszystkich klas, zawody MP oprócz seniorów, sędziowie międzynarodowi sędziują wszystko, likwidacja klasy państwowej (lub zrównanie jej z klasą międzynarodową)
a3. wprowadzenie programu nadzoru jakości sędziowania zawodów ujeżdżeniowych
a4. wprowadzenie programu i ilościowej metody corocznych ocen sędziów wszystkich klas

B. wzrost liczby sędziów międzynarodowych, wypromowanie sędziów 5* i sędziów oficjalnych:
b1. wprowadzenie programu szkolenia i egzaminowania sędziów zunifikowanego z programem FEI
b2. zunifikowanie programu promocji sędziowskich z programem nadzoru jakości sędziowania i ocen rocznych sędziów
b3. wprowadzenie programu rozwoju zasobów sędziowskich klas I - selekcja sędziów:
- z najlepszymi wynikami pracy sędziego
- z możliwościami (języki i finanse) awansowania na sędziego międzynarodowego

C. wprowadzenie jasnych definicji i zasad praktycznych unikania konfliktu interesów:
c1. wdrożenie kodeksu sędziego ujeżdżenia na wzór kodeksu sędziów FEI
c2. wdrożenie corocznego deklarowania przestrzegania kodeksu i ujawnienia konfliktu interesów (kogo sędzia trenuje i ma w planach sędziować)
c3. wdrożenie procesu online deklarowania przez sędziów konfliktu - sędzia zgłasza do Kolegium przez internet / email kogo i kiedy szkolił
c4. wdrożenie procesu nadzoru naruszeń kodeksu przez Kolegium sędziów

Zatem na koniec szczerze przyznam, że nie rozumiem kolegium sędziów. Wszystkie konieczne zmiany są znane środowisku. Już je ktoś kiedyś gdzieś wymyślił - wystarczy sięgnąć do Niemiec, Holandii, FEI, czy nawet do Czechów ...

Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi albo o pieniądze albo o politykę. Mam wrażenie, że Kolegium sędziów chce nad czymś pracować, ale nie koniecznie chce coś zmienić :(

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz