środa, 18 maja 2016

Jak wynika ze strony PZJ.pl nawet Zarząd wie, że się myli w sprawie zjazdu

Propozycja zmian statutu Związku zawiera następujący artykuł:

§ 27 
1. Walny zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku. 
2. Walne zjazdy delegatów zwoływane są przez zarząd Związku i dzielą się na: 
1) sprawozdawcze; 
2) sprawozdawczo-wyborcze; 
3) nadzwyczajne. 
3. Walny zjazd sprawozdawczy za dany rok odbywa się corocznie w drugim kwartale roku następnego.
4. Walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co cztery lata w drugim kwartale roku, w którym przypada termin tego zjazdu.

Czyli tak jak pisałem, kadencja nie trwa 4 kalendarzowe lata, jak twierdzą niektórzy, ale do sprawozdawczego w czwartym roku kadencji! I musi to być 2gi kwartał. Czy ktoś ma jakieś pytania?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz