środa, 18 listopada 2015

Jeszcze o propozycji zmian statutu związku

W związku z przedstawionymi 12 listopada propozycjami zmian w statucie PZJ zmuszony jestem o zabranie dodatkowego głosu w sprawie.

Temat jest podnoszony szeroko na forach internetowych i chciałbym w związku z tym prosić komisję statutową o doprecyzowanie następujących zagadnień:
1. Statut powinien jasno wskazywać, iż delegatem może być dowolna osoba fizyczna wyłoniona przez zjazdy wojewódzkich związków jeździeckich bez żadnych ograniczeń
2. W związku z oparciem podziału mandatów o liczebność osób związanych ze sportem w danym regionie należy doprecyzować co oznacza termin "ogólna liczba pozostałych osób posiadających licencję PZJ" - należy tu podać katalog osób: zawodników, trenerów, sędziów, lek. weterynarii, ...

W związku z moją propozycją przydziału mandatów uczestnikom i osobom oficjalnym rywalizacji sportowej:
a) Po 3 mandaty dla zawodników 3 dyscyplin olimpijskich - 9 mandatów
b) Po 1 mandacie dla zawodników 4 dyscyplin nieolimpijskich - 4 mandaty
c) Po 1 mandacie dla sędziów 3 dyscyplin olimpijskich - 3 mandaty
d) Jeden mandat dla przedstawiciela sędziów pozostałych dyscyplin - 4 mandaty
e) Po 1 mandacie dla reprezentanta weterynarii, komisarzy, trenerów - 3 mandaty
f) 11 mandatów dla przedstawicieli klubów zarejestrowanych w PZJ

doprecyzowuję, iż propozycja ta wymaga następujących zmian w statucie:

1. Wprowadzenia do statutu kolegium zawodników, kolegium trenerów oraz kolegium klubów sportowych
2. Usankcjonowania wyboru składów tychże komisji co np 3 lata (aby mijać kadencję zarządu) z osób i przez osoby posiadające licencję w danej dziedzinie zgodnie z własnym regulaminem
3. Usankcjonowanie wyboru ww. delegatów przed odpowiednie kolegia czy komisje dziedzinowe zgodnie z własnym regulaminem

W zakresie związków wojewódzkich należy rozważyć usunięcie propozycji komisji statutowej co do ograniczenia liczebności związków wojewódzkich podziałem administracyjnym kraju:
1. podział, nawet w najbliższym czasie, może ulegać zmianom i po co wtedy problem?
2. ustawa o sporcie nie nakazuje takiego podziału - zgodnie z prawem jutro może powstać drugi związek np mazowiecki o nazwie np Mazowiecki Związek Sportów Jeździeckich i PZJ będzie musiał go zgodnie z ustawą o sporcie przyjąć w szeregi członków czym naruszy statut i będzie go trzeba zmieniać

1 komentarz:

  1. W mojej ocenie albo sie jest zawodnikiem i zarabia sie na sobie albo trenerem czy sedzią ja zarabia sie na zawodnikach .
    Do RU powinni być powołani zawodnicy po jednym z grup wiekowych seniorzy, młodzi jeźdźcy juniorzy.
    Dało by to niezależny szeroki ,obiektywny demokratyczny głos zawodników

    OdpowiedzUsuń