niedziela, 17 maja 2015

Rzutem na taśmę - najnowszy protokół Zarządu PZJ i sprawozdanie za 2014

Jak w komedii Bareji - na 2 dni przed Zjazdem Delegatów Zarząd PZJ podejmuje kluczowe decyzje. Przeczytamy o nich w protokole:

1. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził zmiany w Regulaminie Powoływania do Kadry Narodowej w dyscyplinie Ujeżdżenie - jakie zmiany? tego już nikt nie wie ...

2. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził zmiany w Regulaminie OOM - jakie zmiany? tego już nikt nie wie ...

3. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego uchwalił „Krajowe Kryteria Kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich” - jakie? tego już nikt nie wie ...


4. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził poprawkę do Regulaminu Kadry w dyscyplinie Ujeżdżenia - takiego Regulaminu nie ma, jeśli chodzi o Regulamin Powoływania do Kadry, to na tym samym posiedzeniu był zmieniany - zmiana a potem poprawka, gorzej niż u Bareji ...

5. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdził treść umowy sponsoringowej z Totalizatorem Sportowym i firmą Synectic S.A. - w każdej organizacji na kilka tygodni przed ew. zmianą Zarządu w dobrym tonie jest nie zaciągać nowych zobowiązań, a tu proszę ...

6. Zarząd zatwierdził umowę z Telewizją Polską - ale na co?

7. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego postanowił o odwołaniu dyrektora organizacyjnego programu Rio Plus pana Krzysztofa Czopka i dyrektora marketingu pana Jarosława Chludzińskiego - zajęło to Zarządowi pół roku ...

I pewnie jak w filmie Bareji dowiemy się ogólników na Zjeździe, nikt nie będzie w stanie sprawdzić, czy Zarząd mówi prawdę, bo nikt dokumentów nie widział.


Mamy taże Sprawozdanie Zarządu. I tutaj kilka uwag:


1. Zarząd jest zobowiązany do sprawozdania za 2014 rok, opisuje natomiast bliżej nieokreślone opinie i tezy, nie opisuje działalności Związku w 2014 roku - jest to kuriozum, które świadczy o elementarnym braku wiedzy i przygotowania członków zarządu Związku do sprawowania funkcji

2. Zarząd powołuje się po raz drugi w ostatnich miesiącach na audyt, który się nie odbył. Aby audyt się odbył musi spełnionych być kilka kryteriów: musi być cel, zakres, zespół kompetentnych audytorów, muszą być niezależni, obiektywni, musi być raport poaudytowy. Nie było zespołu, nie było audytu, nie ma raportu ...

3. Zarząd twierdzi, iż koszty funkcjonowania Związku był zbyt wysokie - aby postawić taką tezę należy zdefiniować kryterium odniesienia aby skonkludować ZBYT WYSOKIE. Zbyt wysokie wobec wpływów? Wobec oczekiwań? Wobec zadań? Wobec celów? Wobec jakości? Zbyt wysokie wobec średniej rynkowej? Szanowni dyletanci - to jest farsa!

4. Zarząd napisał: "Jedną z pierwszych decyzji była rezygnacja z uposażenia przez wszystkich członków Zarządu.Efektem podjętych czynności są oszczędności wynoszące na dziś ok. 340.000,00 zł w skali roku." Proszę panów - w skali roku kalendarzowego czy 2014? Proszę o informację, od kiedy i którzy członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia w jakiej wysokości - mnożyć umiemy!

5. Zarząd napisał:"TORIS- w przypadku najbardziej finansowo wiążącej związek umowy, dotyczącej oprogramowania Toris, zorganizowane zostało spotkanie panelowe, w następstwie którego umowa została zerwana." Proszę panów - podanie takiej informacji bez podania konsekwencji, skutków prawnych i finansowych wskazuje na chęć ukrycia przed Zjazdem krytycznych informacji!

6. Zarząd napisał: "W tej sytuacji podjęto uchwałę ograniczającą obciążenia fiskalne zwłaszcza dla nowych klubów oraz zrobiono kroki w kierunku zrównania faktycznych obciążeń zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych." - Proszę panów - dlaczego w sprawozdaniu nie znajdujemy informacji o skutkach finansowych tego działania - mamy 50 klubów zamiast 14 i jednocześnie 100tyś PLN deficytu wpływów? Może tak należy przedstawić ten sukces?

7. Zarząd napisał:"Zarząd wprowadził istotne ułatwienia dla praktykujących lekarzy weterynarii aplikujących o pełnienie funkcji lekarzy weterynarii PZJ, przez co zdecydowanie zwiększy się grupa lekarzy weterynarii z uprawnieniami PZJ, a w konsekwencji zmniejszone zostaną koszty obsługi zawodów." - Proszę panów - a co z legalnością tego kroku? Czy nie wato napisać, że zmiany trzeba odwołać bo są nielegalne?

8. Zarząd napisał:"Biorąc pod uwagę, wcześniejsze rekomendacje WZJ, powołano nowe Kolegium Sędziów dużo bardziej reprezentatywne dla całego środowiska." - Proszę panów - może panów zdaniem jest bardziej reprezentatywne, ale czy spełnia warunki Regulaminu, którego nie raczyliście zmienić? Ano nie - od momentu bezprawnego odwołania aż do teraz Kolegium działa z naruszeniem ładu PZJ.


9. Zarząd napisał:"Zarząd ogłosił i przeprowadził konkursy na menadżerów i trenerów, ze względu na ogromny niedoczas i zrozumiałe emocje środowiskowe konkursy i czynności około konkursowe przebiegały w dużym napięciu. Efektem ich było jednak przełamanie stereotypu, że "nie stać nas na zatrudnienie szkoleniowców zagranicznych”. - Proszę panów - zatrudniliście jednego szkoleniowca, dalej nas na niego jednego nie stać, a on ma nas w nosie ...


10. Zarząd napisał: "Jednocześnie zawarto korzystną dla Związku umowę na zasadzie prowizyjnej z podmiotem realizującym zadania w tym zakresie, a wynagrodzenie na zasadzie success fee ..." - Proszę panów - to już trąci co najmniej nadużyciem - czy przypadkiem nie wyprowadzacie % od środków pozyskiwanych od dawnych sponsorów PZJ, którzy odnawiają umowy na nowy rok? Przecież pośrednik powinien mieć płacone tylko za nowych sponsorów - Rado PZJ - koniecznie trzeba skontrolować a) umowę z tym tajeniczym podmiotem b) sposób, w jaki ten podmiot został wybrany, czy był przetarg, czy były inne oferty c) za jakich sponsorów miał ten podmiot zapłacone, czy przypadkiem nie za tych, którzy sponsorami PZJ już byli ...


Zarządzie PZJ!

Tak jak wszystkie działania Zarządu do tej pory, sprawozdanie za 2014 jest przygotowane niekompetentnie, jest amatorskie, pełne niedomówień, błędów oraz manipulacji ... mam nadzieję, że Zjazd Delegatów adekwatnie oceni panów działalność i wybierze nowy skład osób, które znają się na sporcie i na zarządzaniu. Muszą one szybko dobrać sobie właściwych ludzi, żeby doprowadzić PZJ do porządku. Czego środowisku życzę i trzymam kciuki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz