sobota, 4 kwietnia 2015

O manipulacjach M.Podpory

W dniu wczorajszym na stronie PZJ pojawił się następujący wpis:

http://pzj.pl/node/wyjaśnienie-wiceprezesa-pzj-marcina-podpory

Wobec poprzednich wpisów o tym, że Zarząd odcina się od komunikacji M.Podpory uważam, że jest to skandaliczne, iż Zarząd in gremium zezwala w dalszym ciągu jednemu ze swoich członków na kontynuowanie dezinformowania interesariuszy i członków PZJ. Tym bardziej, że jak pisał M.Podpora Zarząd a nie jeden z Członków, ma prawo do reprezentowania Związku.

Zobaczmy o czym dezinformuje nas wszystkich M.Podpora:

Wprowadzanie w błąd numer jeden
Pamiętamy, że Zarząd oficjalnie informował o audycie wewnętrznym. Teraz jak wynika z komunikatu M.Podpory nie było audytu wewnętrznego a jedynie kontrola eksperta M.Podpory. Pisze to pierwszy Polak z międzynarodowymi uprawnieniami audytora wewnętrznego, audytora IT, biegłego ds. nadużyć i audytora ryzyka. Zanim napiszecie państwo coś o audycie proszę zapoznać się z przepisami prawa powszechnego, które definiują to pojęcie w jednostkach finansów publicznych oraz pozostałych podmiotach.

Wprowadzanie w błąd numer dwa
M.Podpora nie informuje, że sam osobiście jako Zarząd zatwierdził rozliczenia z LKJ Lewada, sam zatwierdził kalkulacje szkolenia.

Wprowadzanie w błąd numer trzy
Aby zmanipulować komunikat M.Podpora wskazuje tylko koszty najmu ośrodka stanowiące 20% wszystkich kosztów. Co z kosztami trenera z Portugalii, transportu jego konia, tłumacza, cateringu, ... ? Dlaczego nie pokazał wszystkich kosztów, które są znane bo były rozliczone na podstawie faktur?

Wprowadzanie w błąd numer cztery
Zgodnie z umową z PZJ, LKJ Lewada miała obciążyć Związek wszystkimi kosztami a nie tylko kosztami najmu ośrodka - wszystkich kosztów było ponad 25 tyś, po pomniejszeniu tej kwoty o dochody ze szkolenia, zgodnie z ustaleniami, umową i zdrowym rozsądkiem, LKJ Lewada obciążyła pozostałymi kosztami PZJ - ani księgowy PZJ ani MSiT nie miało żadnych zastrzeżeń co do tego faktu.

Wprowadzanie w błąd numer pięć
Zwrot do MSiT wynikał z błędów w rozliczeniu wynikających z błędów i dyletanctwa Zarządu a nie nieprawidłowości w szkoleniu czy jego kosztach.

Wprowadzanie w błąd numer sześć
Nie wykryto żadnych nadużyć w szkoleniu w Zakrzowie.

Wprowadzanie w błąd numer siedem
Zgodnie z prawem i Statutem Zarząd nie ma prawa wydawać żadnych poleceń Radzie więc nie wiem czemu M.Podpora dziwi się, że Rada je ignoruje.

Wprowadzanie w błąd numer osiem
Zarząd nie musi czekać na działania Rady - sam może własnymi siłami lub wynajętym ekspertem przeprowadzać kontrole czego chce, jak chce, kiedy chce - widać panie M.Podpora, że lepiej rzucać kalumnie niż wziąć się do pracy i znaleźć nieprawidłowości.

Wszyscy znamy listę szkoleń realizowanych przez PZJ w Drzonkowie, Zakrzowie, Zagoździe. Proszę je wszystkie sprawdzić i upublicznić. I proszę to zlecić fachowcowi, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie słuchał i wierzył w brednie wypisywane w dotychczasowym stylu.

Szanowny Zarządzie,
Wzywam do powstrzymania pracowników Biura PZJ od publikacji prywatnych opinii M.Podpory, który już ośmieszyły Zarząd, a kontynuacja jego działań nie tylko kompromituje osoby zasiadające w Zarządzie ale sam Związek. Co więcej, może ona narazić Związek na konieczność zwrotu środków do MSiT co pogrąży Związek i tak będący w trudnej sytuacji finansowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz