środa, 15 kwietnia 2015

Otwarty list do Zarządu PZJ w sprawie zarządzania dyscypliną ujeżdżenia

2015-04-15
Na ręce:
Prezes Zarządu Łukasz Abgarowicz
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego

Szanowny Panie Prezesie,

Niniejsze pismo jest podsumowaniem postulatów środowiska jeździeckiego w zakresie dalszego zarządzania dyscypliną ujeżdżenia, jak również organizacji oraz doboru Komisji ujeżdżenia. Zwracamy się do Zarządu PZJ z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie wszystkich poniższych postulatów.

1. Wnioskujemy o zmianę Menadżera oraz Komisji ujeżdżenia.

Osoby zasiadające aktualnie w Komisji ujeżdżenia oraz Menadżer dyscypliny nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie spełniają oczekiwań środowiska ujeżdżeniowego oraz naruszają podstawowe zasady dobrego zarządzania dyscypliną. Komisja ujeżdżenia pozostaje w konflikcie interesów, co narusza aktualny Kodeks Etyki PZJ.

Menadżerem dyscypliny powinna zostać osoba, która spełnia wymagania określone w Regulaminie konkursu, w szczególności powinien to być doświadczony działacz sportowy, mówiący językami, który swobodnie porusza się w międzynarodowym i polskim środowisku. Powinien on się cieszyć szacunkiem środowiska.

W skład Komisji ujeżdżenia powinny wejść osoby reprezentatywne i reprezentujące środowisko. Aktualny skład nie spełnia tych warunków. Co więcej, wnioskujemy, aby Komisja ujeżdżenia składała się co najmniej z 7 osób, w tym reprezentantów: zawodników, trenerów, klubów, sędziów, weterynarii, sportu dzieci oraz prawnik (żadna z osób nie może łączyć dwóch reprezentacji).

Wnioskujemy, aby Menedzera i skład Komisji wybrać spośród zgłoszonych kandydatów na corocznej konferencji dyscypliny, którą proponujemy zorganizować niezwłocznie w dogodnym czasie i miejscu, np w czasie CDI Radzionków lub innych zawodów.

2. Wnioskujemy o zmianę organizacji oraz kompetencji Menadżera dyscypliny, trenera dyscypliny i Komisji ujeżdżenia

Wnioskujemy o:
a)      likwidacje trenera dyscypliny - funkcja ta jest wirtualna i nie jest konieczna do rozwoju dyscypliny w najbliższych latach;
b)     wprowadzenie regulaminu Komisji ujeżdżenia, który ustanowi nadrzędną rolę Komisji wobec Menadżera dyscypliny – zadaniem Komisji będzie zarządzanie dyscypliną oraz nadzór merytoryczny nad działaniami Menadżera;
c)      wprowadzenie do Regulaminu Komisji ujeżdżenia zadań, obowiązków i praw Menadżera dyscypliny zgodnie z ustrojem PZJ, przepisami prawa i zdrowym rozsądkiem;
d)     wprowadzenie pełnej transparentności działania Komisji czyli podejmowanie wszelkich decyzji w formie pisemnych uchwał publikowanych na stronie PZJ.

3. Ustanowienie uchwałą Zarządu PZJ ram działania dla Menadżera i Komisji ujeżdżenia

W uchwale takiej należy ustalić:
- priorytety dla dyscypliny na rok 2015 / 2016;
- zadania w podziale na kwartały;
- budżet środków finansowych oraz pozafinansowych jakimi dysponuje Menadżer i Komisja.

Z wyrazami szacunku,
 Zawodnicy, trenerzy, właściciele koni i ośrodków jeździeckich, kluby jeździeckie
W tym wybrane osoby popierające ww. postulaty w porządku alfabetycznym:
Ada Włodkowska i Patrycja Borkowska, Aleksandra Szulc, Andrzej Sałacki, Anna i Wiktoria Siergiej, Anna Łukasik, Dominika Kraśko-Białek, Dorota Urbańska, Ewa Hamkało, Ewa Jacuta, Emilia Jach, Filip Poszumski, Gabriela Jaworska-Mazur, Grażyna Jędrzejczyk, Grażyna i Beata Stremler, Ilona Janas, Iwona Szafir, Joanna Szulc, Julia Moczak, Karolina Mazurek, Klaudyna Pisarska, Magdalena Jura, Małgorzata Frysztak, Marzena Makowska, Natalia Kozłowska, Natalia Badura, Natalia Organista, Nikola i i Marta Marczak, Olga Michalik, Robert Kopaczel i Beata Kujawska-Kopaczel, Tomasz Kowalski, Ula Krzewicka, Żaneta Skowrońska

1 komentarz:

  1. AD. 1 Bzdura - wewnętrznie sprzeczny postulat: Jeżeli obecnie zasiadające osoby pozostają w konflikcie interesu (zawodnik, trener, sędzia) a oczekujecie Państwo, że w to miejsce ma być powołana 7 osobowa Komisja wśród której będą: zawodnicy, trenerzy, sędziowie - to wtedy nie będzie konfliktu interesu????
    Ad. 2. Kolejna bzdura - żadna dyscyplina sportu nie funkcjonuje w dłuższej perspektywie bez trenera kadry...., a bynajmniej trenera grup dzieci i młodzieży...
    A tak na marginesie dał się Pan wciągnąć w walkę Przewodniczącego Rady z Zarządem, no chyba, że Pan celowo idzie z nim w parze... to przepraszam...

    OdpowiedzUsuń