wtorek, 24 marca 2015

Miałaś babo placek ... i zrobił się zakalec

Z perypetii propozycji HPP Michałowice robi się już epopeja. Oto jej następny fragment - jedenaście godzin temu przeczytaliśmy na fanpage'u PZJ:

"W propozycjach do HPP omyłkowo podano w jednej z informacji dotyczącej kategorii wiekowej juniorów młodszych na kucach : błędnie - 12-15 a, powinno być 12-16 oraz konkurs nr.15 to L1 a nie L4. W imieniu Komisji i Organizatora przepraszamy za zaistniałe zamieszanie.Propozycje będą niezwłocznie poprawione."

Po jedenastu godzinach, na stronie pzj.pl i organizatora dalej mamy błędne propozycje. Zachodziłem w głowę dlaczego. Nie wpadłem na to, że to nie są wszystkie błędy! Jak donosi środowisko, w propozycjach HPP i nie tylko jest 'masakra piłą tarczową'.

Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ, propozycje powinny zostać zatwierdzone przez PZJ. Propozycje HPP tymczasem nie zostały zatwierdzone! I nie jest to wyjątek - od czasu powołania Komisji tylko propozycje Cavaliada Lublin były zatwierdzone. Pozostałe zawody ogólnopolskie były organizowane i odbywały się bez zatwierdzenia czyli nielegalnie, sic! Wygląda na to, że Komisja nie zna przepisów PZJ!

Aby dochować staranności, żeby Komisja nie musiała szukać: art.8 p.5 Przepisów ogólnych PZJ mówi, iż propozycje zawodów powinny być zatwierdzone przez pracownik biura PZJ czytelnym podpisem i datą. Zatwierdzenie następuje po konsultacji z kolegium sędziów (w sprawach składu osób oficjalnych), oraz menadżerem dyscypliny. 

Wiem, że wobec braku Kolegium sędziów może to być trudne. Wiem że trudne jest też słuchanie uwag o błędach merytorycznych od pracowników biura PZJ jeśli się jest ich zwierzchnikiem. Ale cóż, na tym polega nauka wybraną drogą prób i błędów, zamiast uczenia się od bardziej doświadczonych ...

Ale to nie wszystkie uchybienia. Komisja 'puściła' propozycje HPP w Michałowicach z wadliwie zdefiniowaną pulą nagród. To już kruczki i meandry przepisów, ale przepis to przepis. 

Podsumowując: jedne propozycje a w nich aż cztery uchybienia formalne, w tym dwa rzeczowe o fundamentalnym znaczeniu dla zawodników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz