poniedziałek, 16 marca 2015

Umowy pomiędzy członkami Kadry Narodowej a PZJ

Obowiązki i prawa sportowca, w tym reprezentanta RP, są regulowane Ustawą o sporcie oraz Kartą praw i obowiązków marketingowych członka Kadry Narodowej.

Ale czy to wszystko? Oóż nie ...


Relację Kadrowicza i związku są regulowane przepisami cywilnymi ponieważ jest to zwykła umowa nienazwana pomiędzy sportowcem a związkiem. Jeśli tak, czego może lub powinna dotyczyć ta umowa? W sporcie, jak w życiu, jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze :)


Zatem logika działania w sprawie umów z członkami KN powinna być następująca:

1. Umowa sportowca z właścicielem konia (jeśli jest inny niż spotowiec) - ew. do wglądu PZJ w zakresie ustaleń dot. ew. praw do zbycia/odebrania konia ale nie spraw np finansowych pomiędzy stronami.

2. Umowa pomiędzy PZJ a członkiem Kadry Narodowej:

a) wersja m.in. regulująca otrzymywanie środków finansowych z PZJ i ich ew. zwrotu w wypadku zbycia konia (jeśli jest właścicielem lub współwłaścicielem) przed określonym okresem czasu;

b) wersja regulująca rezygnację zawodnika ze wsparcia PZJ w reprezentowaniu kraju wobec braku możliwości zagwarantowania ciągłości pary jeździec (jeśli jest właścicielem lub współwłaścicielem) - koń może być bez kary sprzedany w czasie reprezentowania kraju.

3. Umowa z właścicielem konia kontrasygnująca umowę o okresie dostępności konia dla potrzeb startów w Kadrze i ew. kary za niedotrzymanie warunków  - tylko w wypadku podpisywania umowy o wsparciu finansowym 2a.

Chyba nic prostszego, nic bardziej logicznego. Proste i oczywiste, da się wymyślić w parę minut rozmowy. Jak słyszę, że PZJ ma trudności w opracowaniu takich umów to nic tylko siąść i płakać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz